КАРТА НА САЙТА 
www.dksbt.bg

 1. Начало
  1. Профил на купувача
  2. Обявления
  3. Предварителен контрол
  4. Становища на АОП
  5. Покани
  6. комплексно административно обслужване
  7. Бюджет
  8. Процедури
  9. Публични покани
  10. Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в ДКСБТ
  11. Начини за плащане
  12. Търгове
 2. КОМИСИЯ
  1. СТРУКТУРА на администрацията
  2. МИСИЯ и цели
  3. АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
  4. УКАЗАНИЯ за приемане и издаване на електронни документи
  5. ГОДИШНИ отчети за дейността на ДКСБТ и бюлетини за цените на едро
  6. ДЕКЛАРАЦИИ по ЗПРКИ
  7. ХАРТА на клиента
  8. КАРТА на сайта
  9. ВРЪЗКИ
  10. Вашата анкета
  11. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
  12. Телефонен указател
 3. БОРСИ И ТЪРЖИЩА
  1. Русия
  2. Австралия
  3. Япония
  4. САЩ
  5. Гърция
  6. СТОКОВИ борси
  7. сб2
  8. СТОКОВИ тържища
  9. ЗАЯВЛЕНИЯ (формуляри)
  10. адреси и връзки
  11. СВЕТОВНИ СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩА
  12. чуждестранен опит
  13. Световна организация на стоковите тържища (WUWM)
  14. Германия
  15. Холандия
  16. Великобритания
  17. Испания
  18. Австрия
  19. презентации
  20. сб3
  21. сб1
  22. сб4
  23. сб5
  24. Италия
  25. сб6
  26. сб7
  27. сб8
  28. сб9
  29. ст1
  30. ст2
  31. ст3
  32. ст4
  33. ст5
  34. ст6
  35. ст7
  36. ст8
  37. стчо1
  38. стчо2
  39. стчо3
  40. стчо4
  41. стчо5
  42. стчо6
  43. стчо7
  44. стчо8
  45. стчо9
  46. стчо10
  47. стчо11
  48. стчо12
  49. стчо13
  50. ст9
  51. РЕГИСТЪР
  52. р1
  53. р2
  54. р3
  55. р4
  56. КАРТИ
  57. p5
 4. НОВИНИ
  1. Архив 2015 година
  2. Архив 2014 година
  3. на1
  4. ЗАСЕДАНИЯ на Комисията
  5. СЪОБЩЕНИЯ за задължения към ДКСБТ
  6. на4
  7. на2
  8. на3
  9. АРХИВ 2011
  10. архив2010
  11. Архив 2013 година
  12. Архив 2012
 5. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
  1. НАРЕДБА за воденето и съхраняването на Регистрите на ДКСБТ
  2. ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на ДКСБТ и на нейната администрация
  3. ТАРИФА за таксите, събирани от ДКСБТ
  4. СЪДЕБНА практика
  5. ЗАКОН / НАРЕДБА / ПРАВИЛНИК
 6. Антикорупция
  1. НАДЗОР
   1. КОНТРОЛ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ
   2. КОНТРОЛ на стоковите борси
   3. КОНТРОЛ на стоковите тържища, пазари на производителите и самостоятелни обекти
   4. едокс
  2. ЦЕНИ и АНАЛИЗИ
   1. БЮЛЕТИНИ
   2. ИТЦ движение
   3. БЮЛЕТИНИ
   4. АНАЛИЗИ
   5. ИТЦ структура
   6. ИНФОРМАЦИОННА система на ДКСБТ
   7. мат1
   
   

  © Gescom Ltd 2011 г. All rights reserved. Created by Gescom IT TEAM